Управління агропромислового розвитку
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
28.05.2018 06:01

 

 

БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

 

Н А К А З

 

24 травня  2018 р.                          смт. Бородянка                                         № 07-к

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку Бородянської районної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246   «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»:

 

1.                Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку Бородянської районної державної адміністрації.

 

2.                Затвердити умови проведення конкурсу згідно з додатками та надіслати в електронній формі до Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в місті Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях, висвітлити на офіційному сайті райдержадміністрації.

 

3.                Головному спеціалісту відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації, Сліпенко А.П. забезпечити прийняття  документів на зайняття вакантної посади протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про конкурс на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

 

4.                Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу                                                                             Фурт Т.М.


УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» 

 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ про відділ агропромислового розвитку Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
19.04.2017 05:38

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

Бородянської районної державної  адміністрації

від 01.07.2016  231

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ агропромислового розвитку

Бородянської районної державної адміністрації

 

      1. Відділ агропромислового розвитку Бородянської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Бородянської районної державної адміністрації та департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

 

     2. Відділ підпорядкований голові Бородянської районної державної адміністрації, департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації а також підзвітний та підконтрольний Міністерству аграрної політики та продовольства України.

 

     3.  Відділ  у своїй  діяльності  керується Конституцією України та законами України, актами президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації , розпорядженнями голови Бородянської районної державної адміністрації та цим Положенням.

 

      4. Основними завданнями відділу є:

 

      забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

      організація роботи з питань рослинництва, тваринництва, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

      участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

      аналізує стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку аграрного сектору Бородянського району та вживає заходів до усунення недоліків;

      вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

      забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

      бере участь у підготовці заходів агропромислового розвитку в межах району;

      розробляє проекти розпоряджень голови Бородянської районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

      бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

      бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Бородянської районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких ї є інші структурні підрозділи;

      бере участь у підготовці звітів голови Бородянської районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Бородянської районної ради;

      готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Бородянської районної державної адміністрації;

      забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

      готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів, зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

      розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

      опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

      забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

      постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

      контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

      здійснює повноваження, делеговані Бородянською районною радою;

      організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

      забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

      бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

      забезпечує захист персональних даних;

      готує пропозиції до проектів програм і прогнозів соціально-економічного розвитку області, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

      вносить Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємства на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

      надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

      вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

      надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

      розробляє і вносить пропозиції райдержадміністрації з питань збереження, відтворення, підвищення та охорони родючості грунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

      сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо відновлення роботи меліоративних систем;

      координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в Бородянський район;

      сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

      забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоеталону, інших альтернативних видів палива та відновлювальних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

      готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і регіональних угод;

      реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

      забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

      забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

      вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України, законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб'єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

      подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

      здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

      здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в районі, кон'юктури аграрного та продовольчого ринку;

      здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової та переробної промисловості вітчизняного виробництва;

      координує виконання районних програм розвитку галузей тваринництва;

      забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

      вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів;

      забезпечує дотримання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

      готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

      вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

      здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

      сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

      сприяє поліпшенню виробничих умов і продуктивності праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації;

      забезпечує широке висвітлення досягнень в галузях тваринництва, рослинництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

      сприяє в межах повноважень упровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи

 

національних інформаційних ресурсів;

      забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

      здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, упровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;

      надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, упровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

      координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв'язання завдань, пов'язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

      проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу району;

      формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

      здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

      здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

      5. У межах компетенції відділ бере участь:

      у розробленні та здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

      у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва району;

      у приватизації майна в агропромисловому комплексі; організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;

      у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, селекційної роботи в рослинництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

      у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

      у комплексному розвитку сільських  територій,  здійсненні  заходів  щодо поліпшення    демографічної    ситуації    в     районі,     координує  діяльність

відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

      у формуванні та реалізації аграрної політики на районному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

      у розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;

      у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

      в організації продовольчого ринку;

      у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку району, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

      у розробленні районних балансів попиту і пропозицій основних видів тваринницької продукції;

      у здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації;

      у реалізації державної регуляторної політики;

      в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

      в організації проведення державної атестації (переатестації) суб'єктів племінної справи у тваринництві;

      у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, у тому числі за рахунок районних програм;

      у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, упровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;

      виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

      6. Відділ має право:

      одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб документи, інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

      залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань працівників інших структурних підрозділів Бородянської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) та представників громадських об'єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать компетенції відділу;

      користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

      організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

 

      7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також із підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань та здійснення запланованих заходів.

 

      8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Бородянської районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

      9. Начальник відділу:

      здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою Бородянської районної державної адміністрації за виконання покладених на відділ завдань, сприяє створенню належних умов праці в відділі;

      подає на затвердження голові Бородянської районної державної адміністрації положення про відділ;

      затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

      планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Бородянської районної державної адміністрації;

      вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

      звітує перед головою Бородянської районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

      може входити до складу колегії Бородянської районної державної адміністрації;

      вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

      може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

      представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Бородянської районної державної адміністрації, з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Бородянської районної державної адміністрації;

      видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

      Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні  інтереси  громадян  або мають  міжвідомчий  характер,  підлягають

державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області;

      подає на затвердження голові Бородянської районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

      розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання відділу, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

      здійснює добір кадрів;

      організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

      проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

      забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

      призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу у визначеному законодавством порядку;

      здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

      10. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам  Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Бородянської районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

 

       11. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу в межах виділених асигнувань визначає голова Бородянської районної державної адміністрації.

       Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова Бородянської районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу.

 

       12. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс,реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

В.о.керівника апарату адміністрації                                      В.М.Корнієнко

     

 

 

 

    

 

 

 
Засідання комісії з питань регулювання земельних відносин у Бородянському районі PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.05.2018 08:43

 

 

18 травня перший заступник голови РДА Віктор Барчан провів засідання комісії з питань регулювання земельних відносин у Бородянському районі. Участь у засіданні, зокрема, взяли керівник апарату райдержадміністрації Леонід Болясов, начальник відділу юридичного забезпечення та управління персоналом апарату  РДА Юлія Фесюк, начальник відділу агропромислового розвитку  РДА Тамара Фурт, начальник відділу державної реєстрації прав на нерухомість та бізнес Ірина Оксененко, завідувач сектором містобудування та архітектури РДА Вадим Наумов, головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури РДА Вячеслав Ращук, депутат Бородянської районної ради Бат Батов, начальник  Міськрайонного  Управління  Держгеокадастру в Бородянському районі та м. Буча Сергій Токар. 

Читати далі...
 
Тренінг аграріїв у Бородянці PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
26.02.2018 07:40

 

22 лютого т.в.о. голови Бородянської районної державної адміністрації Валентин Корнієнко взяв участь у семінарі-тренінгу аграріїв району «Аграрні розписки - нові можливості для агровиробників». У залі селищної ради Бородянки також були присутні начальник відділу фінансово-кредитного забезпечення департаменту АПР Київської обласної державної адміністрації Лідія Литвиненко, начальник відділу агропромислового розвитку Бородянської  РДА Тамара Фурт, начальник відділу АПР Макарівської РДА Олександр Нечай,  начальник відділу АПР Києво-Святошинської РДА  Микола Войтул, регіональний представник проекту «Аграрні розписки в Україні» по Київській області Олександр Сопільняк, радник директору департаменту АПР КОДА Тетяна Брівко, представники банків, керівники та фахівці сільськогосподарських підприємств Бородянського, Макарівського та Києво-Святошинського районів, ЗМІ.

Читати далі...
 
Засідання комісії з питань регулювання земельних відносин у Бородянському районі PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
27.03.2018 06:16

 

23 березня  перший заступник голови РДА Віктор Барчан провів засідання комісії з питань регулювання земельних відносин у Бородянському районі. Участь у засіданні, зокрема, взяли, т.в.о. керівника апарату райдержадміністрації  Юлія Фесюк, керуюча справами виконавчого апарату Бородянської райради Алла Ніколаєнко, начальник  Міськрайонного  Управління  Держгеокадастру в Бородянському районі та м. Буча Сергій Токар, начальник відділу агропромислового розвитку  РДА Тамара Фурт, завідувач сектором містобудування і архітектури РДА Вадим Наумов.

Читати далі...
 


Сторінка 1 із 5
free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld