Відкриті дані
Перелік промислових підприємств Бородянського району PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.04.2017 17:56

Завантажити Перелік промислових підприємств Бородянського району

 
Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі та промисловості Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.04.2017 17:53

 

 БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

15.06.2018                                                                                                                             № 236

 

Про затвердження  Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі та промисловості Бородянської районної державної адміністрації

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій», від 26 вересня 2012 року № 887  «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2012 № 1370 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства інфраструктури України від 26 листопада 2012 року № 709 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурні підрозділи з питань інфраструктури та туризму місцевих державних адміністрацій», розпорядження голови Бородянської райдержадміністрації від 02.10.2015 № 251 «Про упорядкування структури Бородянської районної державної адміністрації»:

1.  Затвердити   Положення   про відділ  економічного розвитку, торгівлі та промисловості Бородянської районної державної адміністрації.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Бородянської  райдержадміністрації від 04.01.2016 № 06 «Про затвердження Положення про відділ  економічного розвитку, торгівлі та промисловості Бородянської   районної державної адміністрації».

 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження  залишаю за собою.

 

Т.в.о. голови адміністрації                                                            В.М.Корнієнко                                                                 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження т.в.о. голови

Бородянської районної державної адміністрації  

15.06.2018  № 236

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  відділ економічного розвитку, торгівлі та промисловості

Бородянської районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення відділу

1.1. Відділ економічного розвитку, торгівлі та промисловості Бородянської районної державної адміні­страції (далі - відділ) є структурним підрозділом Бородянської районної державної адміні­страції, що утворюється головою  районної  державної  адміні­страції,  входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

1.2. Відділ  підпорядкований  голові районної  державної  адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, з інших питань – керівнику апарату, а також  підзвітний і підконтрольний Департаменту економічного розвитку і торгівлі  Київської облдержадміністрації.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і  торгівлі, наказами центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері інфраструктури, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміні­страцій, наказами Департаменту економічного розвитку і  торгівлі Київської облдержадміністрації, а також положенням про структурний підрозділ (далі – Положення).

1.4. Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу встановлюється головою райдержадміністрації за поданням першого  заступника голови райдержадміністрації.

 

2. Основні завдання відділу  є забезпечення реалізації у Бородянському районі:

- державної політики економічного і соціального розвитку;

- державної цінової політики;

- державної промислової політики;

- державної регіональної політики;

- державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

- державної та районної політики у сфері управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (комунальної власності), переданим в управління Бородянській районній державній адміні­страції;

- єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

 

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері інфраструктури, наказів Департаменту економічного розвитку і торгівлі  Київської облдержадміністрації,  та здійснює контроль за їх реалізацією;

3.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3.3. аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку галузей економіки району;

3.4. розробляє проект районної стратегії розвитку, забезпечує координацію та підготовку звітів про її виконання;

3.5. бере участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку  району на середньо- та короткостроковий період і забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

3.6. розробляє прогнози соціально-економічного розвитку району на середньостроковий  період  та програми  її  соціально-економічного розвитку на короткостроковий період, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

3.7. забезпечує контроль за виконанням показників програм соціально-економічного розвитку району  на короткостроковий період;

3.8. проводить  в установленому порядку моніторинг впливу на економіку цінової політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового регулювання;

3.9. розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі;

3.10. готує пропозиції щодо:

  -  погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

-  надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

3.11. бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

3.12. розробляє проекти регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

3.13. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

3.14. бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

3.15. бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно – територіального устрою;   

3.16. сприяє у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участі підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

3.17. вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України та надає пропозиції Департаменту економічного розвитку і торгівлі  Київської облдержадміністрації відповідну інформацію;

3.18. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Бородянської районної  державної адміністрації;

3.19. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

3.20.  вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

3.21. розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, відповідно до чинного законодавства;

3.22. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної  державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

3.23. бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

3.24.  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3.25.   розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

3.26.  опрацьовує  запити  і звернення  депутатів всіх рівнів;

3.27.  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

3.28.   контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

3.29. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

3.30. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

3.31. здійснює облік договорів оренди земельних ділянок та водних об’єктів укладених  райдержадміністрацією та зареєстрованих в установленому порядку;

3.32.  контролює роботу автотранспорту з перевезення пасажирів в районі;

3.33.  забезпечує захист персональних даних;

3.34. бере участь у визначення пріоритетів розвитку інфраструктури, формування напрямів інвестиційної політики, підготовці пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку району;

3.35. здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення внутрішньорайонної маршрутної мережі пасажирських перевезень;

3.36. з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг організує проведення конкурсів перевезень пасажирів на автобусних маршрутах  загального користування відповідно до вимог законодавства України;

3.37.   сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій рівня надання послуг, їх якості і конкурентоспроможності;

3.38. здійснює інші передбачені законом повноваження.

  

4. Права відділу

4.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

4.3.  вносити  в установленому порядку  пропозиції щодо удосконалення роботи  держадміністрації  у відповідній галузі;

4.4.  користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

5. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та іншими  центральними органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 

6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації.

 

7. Начальник відділу економіки:

7.1. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

7.2. подає на затвердження голові держадміністрації положення про відділ;

7.3. розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

7.4. планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи держадміністрації;

7.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

7.6. звітує перед головою та керівником апарату держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7.7.  може входити до складу колегії держадміністрації;

7.8. може вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

7.9.  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

7.10. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва держадміністрації;

7.11. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

7.12. здійснює заходи щодо дотримання антикорупційного законодавства;

7.13. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

8. Фінансове забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету.

 

9. Граничну чисельність, штатний розпис, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о. керівника апарату адміністрації                                              О.П.Павленко

 

 

 

 

 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld