Відкриті дані соц. захист
№50 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
13.07.2017 07:05

 
ПОЛОЖЕННЯ про управління соціального захисту населення Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
13.07.2017 07:02

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації

                                                                     від  07.03.2013    №50                                                                                          

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про управління соціального захисту населення Бородянської районної державної адміністрації

 

1. Управління соціального захисту населення Бородянської районної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Бородянської районної державної адміністрації, підпорядковується голові Бородянської районної  державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

     Управління є бюджетною, неприбутковою установою.

2.Управління забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України  та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України,   наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, наказами начальника Департаменту соціального захисту населення,  розпорядженнями голови Бородянської районної державної адміністрації, рішеннями Бородянської районної ради,  а також Положенням про управління соціального захисту населення Бородянської районної державної адміністрації (далі – Положення).

4.Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, що включає:

1)  визначення пріоритетів соціального розвитку; підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та районних програм; реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення, оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

 3)забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та надання житлових субсидій населенню, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;

4)розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

5) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням виконкомами сільських,селищних рад законодавства з питань соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері;

6) забезпечення сприяння:

   - реалізації державної політики зайнятості на території Бородянського району, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;

    -реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сімї, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

             - громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення.

 

5 . Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

 

1)  організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики, доручень і розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, Департаменту соціального захисту населення, голови Бородянської районної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює моніторинг за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Бородянського району;

5) вносить пропозиції щодо проекту відповідного районного бюджету;

6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

8) координує роботу та методичне забезпечення діяльності Бородянського районного територіального центру соціального обслуговування та надання соціального обслуговування(надання соціальних послуг).

9) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів розроблених іншими структурними підрозділами;

10)розробляє проекти розпоряджень голови Бородянської районної державної адміністрації, у визначених випадках – проекти нормативно правових актів з питань соціального захисту населення ( у відповідності до Положення Київської обласної державної адміністрації та Регламенту роботи Бородянської районної державної адміністрації)

11)готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Бородянської районної державної адміністрації;

12) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

13) готує (бере участь) у підготовці  проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

14)  розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

17) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

19) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

20) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

22)  бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

23) забезпечує захист персональних даних;

24) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

25) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

26) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

27)співпрацює зі службою у справах дітей та сім’ї Бородянської районної державної адміністрації щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції;

28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

 

  - організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва державної адміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

 

 - здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

-бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасних випадків на виробництві;

-бере участь у розробленні районної програми зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених районною програмою зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

- забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;

- забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;

 

 29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

здійснює призначення та виплату:

 

- державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічно-хворою особою – інвалідом 1 чи 2 групи, компенсації фізичним  особам,    які  надають  соціальні  послуги,  одноразової   матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення;

- пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;

- здійснює контроль за роботою державних соціальних інспекторів;

30)у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

- здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, сімей загиблих військовослужбовців та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

- організовує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

- організовує роботу комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

- забезпечує виплату разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;

- забезпечує організацію щодо санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

- надає пропозиції щодо кандидатур зі встановлення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

- забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Департамент соціального захисту населення про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

31) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

-здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

-здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України;

- контролює та вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

-здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

-здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

-визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації;

-інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

-інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

-бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

- взаємодіє з іншими структурними підрозділами Бородянської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям з дітьми, інвалідам та особам похилого віку;

30)забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

5.Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Бородянської районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Бородянської районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Бородянської районної держадміністрації у сфері соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Бородянської районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Бородянської районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором Департаменту соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації в установленому законодавством порядку.

8. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові Бородянської  держадміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Бородянської районної держадміністрації;

5)  вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6)  звітує перед головою Бородянської  районної держадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7)  може входити до складу колегії Бородянської районної держадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Бородянської районної держадміністрації, з департаментом соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Бородянської держадміністрації;

11)  видає у межах своїх повноважень накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції , організовує контроль за їх виконанням;

12) подає на затвердження голови Бородянської  районної держадміністрації, проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Бородянської районної держадміністрації кошторисууправління;

14)  здійснює добір кадрів;

 15 ) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17)приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18)проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази начальника управління, що суперечать Конституції  та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою Бородянської районної держадміністрації, директором департаменту соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації.

10.Начальник управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління соціального захисту населення Бородянської РДА за погодженням голови Бородянської районної державної адміністрації та директора  департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

11.Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Бородянської районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова Бородянської районної держадміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

 14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 
Аналіз використання бюджетних коштів для всіх видів соціальних допомог за І квартал 2017 року PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.04.2017 05:50

 

                                                                                                       

                                                                                                                              тис. грн. 

Види допомог

 

За  I квартал  2017 року

 

К-ть

Нарахована сума

Виплачена сума

По вагітності та пологах

89

133,2

133,2

Одноразова доп. при народжені

2188

8866,6

8866,6

Допомога по догляду за дитиною до 3-х років

96

35,8

35,8

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

63

1184,9

1184,9

Допомога на дітей одиноким матерям

356

1893,4

1893,4

Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

45

136,6

136,6

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сімям

119

1059,8

1059,8

Допомога при усиновленні дитини

7

38,7

38,7

Допомога малозабезпеченим особам, які доглядають за психічно хворим інвалідом 1 та 2 групи

22

148,4

148,4

Державна соціальна допомога особам, які не отримують пенсію

97

337,2

337,2

Компенсація непрацюючим, що доглядають за інвалідом  1гр., або за особою, що досягла 80-ти річного віку

4

0,6

0,6

Державна соціальна допомога інвалідам з дит-ва та дітям-інвалідам

615

2680,2

2680,2

Компенсація особам, які надають соціальні послуги

53

33,6

33,6

Прийомні сім’ї та дит. буд. сімейного типу

5

215,2

215,2

Субсидії по ЖКП

6890

46473,4

18005,3

Субсидії по СГТП

83

441,4

441,4

Пільги ЖКП

23328

8821,1

8884,6

Субвенція на транспорт та зв’язок

9087

140,0

140,0

 

   

 

 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ БОРОДЯНСЬКОЇ РДА PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.04.2017 05:48

 

07801, смт. Бородянка, вул. Центральна, 230, е-mail: upsznbor@i.ua

 

П.І.Б.

Посада

Кабінет

Телефон

Керівництво

Боженко Олена Анатоліївна

Начальник управління соціального захисту населення Бородянської РДА

 

 

7

(04577)

5-15-49

Факс

(04577) 5-33-25

Апарат управління

Зелінська Тетяна Петрівна

Заступник начальника управління

12

(04577) 5-19-92

 

Ковальчук Олена Вікторівна

секретар керівника

8

(04577) 5-15-49

 

Галака Катерина Ігорівна

головний спеціаліст по роботі з персоналом

8

(04577) 5-15-49

 

Фінансово-господарський відділ

Пендзей Ніна Андріївна

начальник відділу – головний бухгалтер

11

(04577) 5-15-63

 

Крочак Марина Олександрівна

головний спеціаліст

11

(04577) 5-15-63

 

Сидоренко Марина Олександрівна

головний спеціаліст

11

(04577) 5-15-63

 

Бугай Роман Вікторович

Оператор комп’ютерного набору І катагорії

9

(04577) 5-15-63

 

Відділ звернень громадян по питаннях призначення всіх видів соціальних допомог

Шапаренко Наталія Миколаївна

Начальник відділу

2

(04577) 5-14-91

Черняк Галина Миколаївна

головний спеціаліст

2

(04577) 5-14-91

 

Шевчук Ольга Іванівна

головний спеціаліст

2

(04577) 5-14-91

 

 Чайка Світлана Петрівна

головний спеціаліст

 

2

(04577) 5-14-91

 

Сидоренко Олена Вікторівна

головний спеціаліст

2

(04577) 5-14-91

 

Бодур Людмила Станіславівна

архіваріус

2

(04577) 5-14-91

 

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян, інвалідів та перевірки пенсій

Романченко Віта Станіславівна

начальник відділу

3

(04577) 5-19-93

 

Палагеча Світлана Борисівна

головний спеціаліст

3

(04577) 5-19-93

Терещенко Вероніка Анатоліївна

головний спеціаліст

3

(04577) 5-19-93

Барбулова Наталія Леонідівна

головний спеціаліст

3

(04577) 5-19-93

Помаренко Тетяна Леонідівна

головний спеціаліст

3

(04577) 5-35-50

Нездолій Марія Василівна

головний спеціаліст

3

(04577) 5-35-50

Відділ соціальних інспекторів

Горбаченко Тетяна Вікторівна

начальник відділу

5

(04577) 5-14-91

 

Черницька Анна Вікторівна

державний соціальний інспектор

5

(04577) 5-14-91

Відділ формування виплатних документів

Дашеєва Дана Петрівна

начальник відділу

4

(04577) 5-19-93

 

Бережнюк Любов Олександрівна

головний спеціаліст

4

(04577) 5-19-93

Святченко Ірина Іванівна

головний спеціаліст

4

(04577) 5-19-93

Путовойт Валентина Анатоліївна

головний спеціаліст

4

 

Відділ з питань Чорнобильської катастрофи та трудових відносин

Оникієнко Раїса Василівна

начальник відділу

13

(04577) 5-32-21

 

Лукін Сергій Вікторович

головний спеціаліст

13

(04577) 5-32-21

Коновалов Богдан Вікторович

головний спеціаліст

13

(04577) 5-32-21

Худенко Ніна Миколаївна

головний спеціаліст - юрисконсульт

13

(04577) 5-32-21

Відділ прийняття рішень щодо призначення всіх видів соціальних допомог

Матківська Світлана Леонідівна

начальник відділу

6

(04577) 5-27-65

 

Казакова Оксана Леонідівна

головний спеціаліст

6

(04577) 5-27-65

 

Духненко Валентина Миколаївна

головний спеціаліст

6

(04577) 5-27-65

 

Демидова Інна Олегівна

головний спеціаліст

6

(04577) 5-27-65

 

Мариненко Вікторія Вікторівна

головний спеціаліст

6

(04577) 5-27-65

 

         

 

 

 
СТРУКТУРА Управління соціального захисту населення Бородянської РДА PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.04.2017 05:46

 

Назва посади

Кількість працівників

Апарат управління

4

Начальник управління 

1

Заступник начальника управління

1

Головний спеціаліст по роботі з персоналом

1

Секретар керівника

1

Відділ фінансово-господарського забезпечення

6

Начальник відділу - головний бухгалтер

1

Оператор комп’ютерного набору І категорії

1

Головний спеціаліст 

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Прибиральник  службових приміщень

1

Відділ звернень громадян по питаннях призначення всіх видів соціальних допомог

9

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Провідний інспектор

1

Провідний інспектор

1

Архіваріус

1

Відділ прийняття рішень, щодо призначення всіх видів соціальних допомог

7

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Відділ формування виплатних документів

4

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян, інвалідів та перевірки пенсій

8

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Провідний інспектор

1

Відділ соціальних інспекторів

3

Начальник відділу

1

Державний соціальний інспектор

1

Провідний спеціаліст

1

Відділ з питань Чорнобильської катастрофи та трудових відносин

5

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст - юрисконсульт

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Всього:

45

 

 

 

Начальник управління                                 (підпис)                                       О.А.Боженко

 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld